well being

הבעת רגשות: מדריך למשתמש המרגיש

מדוע מודעות רגשית והבעת רגשות הן חשובות ואיך עושים את זה נכון?   בסרט "גוד וויל האנטינג", מתואר סיפורו של וויל, בחור צעיר מבית שבור, הניחן באינטליגנציה ופוטנציאל של גאון אך בשאיפות ברצפה- מילולית: הוא עובד כמנקה באוניברסיטת MIT. הוא גם מסתבך עם החוק וכדי לא להיכנס לכלא- מסכים להיפגש עם פסיכולוג בלתי אמצעי ומלא…

חשיבה אופטימית או פסימיות- אישה מהרהרת