תפיסה עצמית

הגדרה עצמית, איך לשנות הגדרה עצמית - ג'ים קארי
אנשים עם ובלי מסיכות ליצן כביטוי למורכבות עצמי אפשרי
ילד מתבונן אל העתיד