חשיבה אופטימית

חשיבה אופטימית או פסימיות- אישה מהרהרת