עתיד

מקצועות שיעלמו מהעולם, אבטלה טכנולוגית
אנשים עם ובלי מסיכות ליצן כביטוי למורכבות עצמי אפשרי
ילד מתבונן אל העתיד