יצירתיות

מקצועות שיעלמו מהעולם, אבטלה טכנולוגית
ניסיון להביע פוטנציאל יצירתי